Even voorstellenons

In Badajoz (Spanje), bij de afrit naar de snelweg Carretera Madrid- Lisboa nº 24, bevindt zich de vestiging van CARMONA Y SABIDO, S.L. waar wij onze activiteiten met betrekking tot gewasbeschermingsproducten ontplooien. De bedrijfsleider, de heer Angel Carmona Dávila, landbouwtechnisch ingenieur, organiseert, coördineert en geeft hier alle dagen leiding aan een professioneel team dat zich bezig houdt met de aan- en verkoop van agrochemische producten van en voor Spanje en de omringende Europese landen. In de loop van zijn beroepscarrière heeft Angel Carmona Dávila een rechtstreekse betrekking met de volgende firma's gehad: De firma CARMONA Y SABIDO S.L. heeft zijn positie op de markt gestaag geconsolideerd en binnen de sector waar deze deel van uitmaakt is het bedrijf uitgegroeid tot een toonbeeld van vakmanschap. Sinds 1997 heeft het bedrijf duidelijk gekozen voor de nieuwe informatietechnologieën met zijn eigen WEBSITE en E-MAIL. Willen we onze keuze voor INTERNET vernieuwen en daartoe hebben we een nieuwe aantrekkelijkere website samengesteld die gekenmerkt wordt door meer interactiviteit en een groter informatiegehalte. CARMONA Y SABIDO S.L. is een in 1995 te Badajoz opgericht bedrijf dat zich volledig richt op de dienstverlening aan boeren, landbouwtechnici, directeuren van agrarische bedrijven, wederverkopers en in het algemeen alle vakmensen in de sector van gewasbescherming. Wij verhandelen alleen eerste klas eindproducten in de agrochemische sector behorende tot de families van de insecticiden/ acariciden, nematiciden, fungiciden, bactericiden, herbiciden, grondontsmettingsmiddelen, bladmest en premixen om gebreken te compenseren, groeiregulatoren en nog vele andere producten.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Bedrijfsleiding
General Information
De Afdeling E-Commerce

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae van Angel Carmona

Angel Carmona Dávila Landbouwtechnisch ingenieur, geboren te Badajoz (Spanje), is al 39 jaar beroepsmatig actief in werkzaamheden die altijd verband houden met de plantenziektenkunde en de fytotherapie. Aanvankelijk 3 jaar als technicus aan het Agrarisch Onderzoeksinstituut (I.I.A.) voor de afdeling Plantenziektenkunde (in FINCA LA ORDEN). Zes jaar als commercieel technicus in het bedrijf CIBA GEIGY: werkzaamheden met betrekking tot de advisering van boerenbedrijven en de promotie van hun producten. Later sinds 1982, als mede-eigenaar van een handelsfirma voor de distributie van agrochemische producten met ondernemingen als Bayer, Agrevo en Inagra in zijn portefeuille; daarnaast deelname als vennoot in twee andere maatschappijen die ook producten vertegenwoordigden van Aragonesas en Dupont. Tot slot, na de ontbinding van twee van de genoemde vennootschappen en het verlaten van de derde, oprichting van eigen bedrijf CARMONA Y SABIDO S.L. in 1995. Als gevolg van mijn lange carrière beschik ik over uitvoerige kennis met betrekking tot agrochemische producten, markten, gewassen, plagen, ziekten, enz.